Art Deco en Amsterdamse School

De Amsterdamse School kenmerkt zich door gebruik van expressieve en fantastische vormen. Ze is in zekere zin ook een reactie op het rationele werk van Berlage en dan in het bijzonder op de Beurs van Berlage (1898-1903.) Ook kan de ontwikkeling verklaard worden uit de overgang van de buitenlandse varianten als jugendstil en art nouveau naar wat later, zeker wat betreft de decoratieve kunsten, ook wel tot de art deco wordt gerekend.
De Amsterdamse school kan dan ook gezien worden als de Nederlandse exponent van de art deco. Binnen het glas in lood waren Willem Bogtman en Jan Schouten de belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming. Op deze site vind u een selectie van uitgevoerde restauraties en nieuw ontworpen werk, van eenvoudig tot uitbundig.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.