Brandschilderen

Brandschilderen is een techniek waarbij een geschilderde voorstelling op het glas wordt aangebracht. De verf op het glas wordt in de oven op temperaturen tussen de 550 en de 680 graden Celsius ingebrand. Door met verschillende lagen en technieken over elkaar heen te schilderen kunnen prachtige effecten worden bereikt en kunnen voorstellingen zeer nauwkeurig en realistisch worden weergegeven. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan portretten of familiewapens. Wij hebben tevens ruime ervaring met het restaureren van monumentaal brandschilderwerk. Gebroken of geheel ontbrekende delen kunnen worden bijgemaakt. Van het restaureren van monumentaal brandschilderwerk kan desgewenst een restauratieverslag worden bijgehouden om het originele van het bijgemaakte glas te kunnen onderscheiden voor toekomstige restauraties. Barsten en scheuren kunnen, als de schade dit toelaat, ook worden verlijmd met een techniek die ook in musea wordt toegepast door restauratoren. Brandschilderen is een techniek die bij moderne en traditionele ontwerpen zowel figuratief als non-figuratief ingezet kan worden. Heeft u vragen? Neem contact met ons op.